Hodnotící zprávy o výsledcích pokusného ověřování výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky Matematika+ byly zpracovány v souladu s úkolem stanoveným Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání odst. (2) čl. 6 vyhlášení pokusného ověřování s cílem vyhodnotit přípravu, realizaci a výsledky pilotní fáze pokusného ověřování zkoušky.

Matematika+ 2020

Matematika+ 2019

Matematika+ 2018

Pozn. Přílohy 1 a 2 hodnotících zpráv z předchozích let tvořily totožné přílohy jako v případě Hodnotící zprávy z roku 2018.

Matematika+ 2017

Matematika+ 2016

Matematika+ 2015

Matematika+ 2014

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo