Grafické interpretace jsou prezentovány prostřednictvím aplikace, která je součástí Výsledkového portálu.

Aplikace umožňuje pohodlnou grafickou interpretaci některých výsledků maturitní zkoušky. Porovnávány jsou však vždy jen výsledky žáků, kteří zkoušku konali. K dispozici jsou výsledky za matematiku, anglický jazyk a německý jazyk.

Pro každý předmět je možné volit několik různých druhů pohledů na interpretovaná data. Každý takový pohled je konstruován tak, aby umožnil vzájemné porovnávání výsledků specifických skupin žáků (ve Výsledkovém portálu bude pro takové skupiny používán termín entita).

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo