V této sekci naleznete údaje týkající se maturitní zkoušky, a to v podobě:

  • anonymizovaných dat – anonymizovaná data výsledků didaktických testů a písemných zkoušek; součást Výsledkového portálu;
  • agregovaných dat – aplikace umožňující analytické pohledy na agregované výsledky maturitní zkoušky v různých tříděních; součást Výsledkového portálu;
  • grafických interpretací – aplikace umožňující grafickou interpretaci některých výsledků maturitní zkoušky (výsledky za Matematiku, Anglický jazyk a Německý jazyk); součást Výsledkového portálu;
  • analytických výstupů – signální a souhrnné analytické výstupy v podobě komentovaných tabulek a grafů;
  • závěrečných zpráv – komplexní zprávy analyzující maturitní zkoušku v jednotlivých letech z různých pohledů.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo