V této sekci naleznete údaje týkající se maturitní zkoušky, a to v podobě:

 1. Položkových dat
  Agregovaná a neagregovaná položková data výsledků didaktických testů a písemných zkoušek; data jsou součástí Výsledkového portálu.
 2. Agregovaných výsledků
  Aplikace umožňující analytické pohledy na agregované výsledky maturitní zkoušky v různých tříděních; aplikace je součástí Výsledkového portálu.
 3. Grafických interpretací
  Aplikace umožňující grafickou interpretaci některých výsledků maturitní zkoušky (výsledky za matematiku, anglický jazyk a německý jazyk);aplikace je součástí Výsledkového portálu.
 4. Analytických výstupů
  Signální a souhrnné analytické výstupy v podobě komentovaných tabulek a grafů.
 5. Závěrečných zpráv
  Komplexní zprávy analyzující maturitní zkoušku v jednotlivých letech z různých pohledů.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo