Agregované výsledky jednotné přijímací zkoušky nabízejí analytický pohled na dosažené výsledky uchazečů v dělení podle škol a skupin oborů vzdělání za jednotlivé roky konání zkoušky od roku 2017.

Výsledkové sestavy obsahují agregovaná data za všechny uchazeče v ČR, kteří se přihlásili a konali didaktické testy jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky pro příslušnou délku studia (8letá gymnázia, 6letá gymnázia a 4leté obory včetně oborů nástavbového studia). Součástí výsledkových sestav jsou také agregáty za oborovou skupinu v rámci celé ČR (u 4letých oborů) a za kraj střední školy (zvlášť pro příslušnou délku studia). Data jsou prezentována v rámci Výsledkového portálu.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo