Položková data jsou prezentována v rámci Výsledkového portálu. V jednotlivých souborech naleznete anonymizovaná data výsledků didaktických testů a písemných prací.

Pro didaktické testy jsou zveřejňována data ve struktuře údajů o četnosti volby jednotlivých alternativ uzavřených úloh a četnosti bodových zisků v otevřených úlohách. Data jsou zveřejněna ve formátu xlsx. Data jsou zveřejňována za žáky, kteří konali zkoušku v řádném, opravném a náhradním termínu a byla jim přiznána maximálně první skupina přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Pro písemné práce jsou zveřejňována data ve struktuře údajů o četnosti bodových zisků v rámci jednotlivých kritérií a subkritérií hodnocení za jednotlivá zadání písemných prací. Data jsou zveřejněna ve formátu xlsx. Data jsou zveřejňována za žáky, kteří konali zkoušku v řádném, opravném a náhradním termínu, a byla jim přiznána maximálně první skupina PUP MZ.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo