Maturitní zkouška 2021

Jaro 2021 – řádný termín

Ve statistické zprávě naleznete informace a údaje týkající se:

 • úprav modelu maturitní zkoušky v roce 2021;
 • přihlášených a konajících maturantů v rámci jednotlivých zkoušek společné části v časové řadě;
 • podílu volby předmětů druhé povinné zkoušky společné části v časové řadě;
 • čisté neúspěšnosti žáků ve společné části podle typu termínu, typu školy, oborových skupin či pohlaví žáků;
 • čisté neúspěšnosti a % skóru u jednotlivých předmětů v časové řadě;
 • statistik o jednotlivých předmětech v dělení podle typu školy, oboru či pohlaví.

Přílohou statistické zprávy je přehledová tabulka (ve formátu XLSX) s výsledky prvomaturantů v didaktických testech společné části v letech 2013–2021 v dělení podle typu termínů konání, skupin oborů vzdělání a pohlaví.

Maturitní zkouška 2020

Podzim 2020

Didaktické testy

V analýze naleznete údaje týkající se:

 • počtu přihlášených a konajících didaktické testy v podzimním zkušebním období;
 • struktury žáků konajících didaktické testy podle typu termínu;
 • výsledků didaktických testů (čistá neúspěšnost, průměrný procentní skór) z českého jazyka a literatury, matematiky a anglického jazyka v časové řadě a v dělení podle typů škol.

Jaro 2020

Ústní zkoušky

V analýze naleznete údaje týkající se:

 • počtu a struktury přihlášených a konajících maturantů v rámci jednotlivých zkoušek v časové řadě;
 • podílu volby cizích jazyků jako druhé povinné zkoušky v časové řadě;
 • čisté neúspěšnosti, % skóru a dalších ukazatelů u jednotlivých zkoušek.

Didaktické testy

Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se:

 • přihlášených a konajících maturantů v rámci jednotlivých zkoušek v časové řadě;
 • podílu volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě;
 • čisté neúspěšnosti a % skóru u jednotlivých zkoušek v časové řadě;
 • statistik o jednotlivých dílčích zkouškách v členění podle typu školy, oboru a genderu.

Maturitní zkouška 2019

Jaro 2019

Didaktické testy

Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se:

 • počtu přihlášených maturantů k jednotlivým zkouškám v časové řadě;
 • podílu volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě;
 • čisté neúspěšnosti a % skóru u jednotlivých zkoušek v časové řadě;
 • statistik o jednotlivých dílčích zkouškách v členění podle typu školy, oboru a genderu.

Písemné práce

Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se:

 • počtu přihlášených maturantů k jednotlivým zkouškám v časové řadě;
 • podílu volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě;
 • čisté neúspěšnosti a % skóru u jednotlivých dílčích zkoušek v časové řadě;
 • statistik o jednotlivých dílčích zkouškách ve členění podle typu školy, oboru a genderu.

Ústní zkoušky

Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se:

 • počtu přihlášených maturantů k jednotlivým zkouškám v časové řadě;
 • podílu volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě;
 • čisté neúspěšnosti a % skóru u jednotlivých dílčích zkoušek v časové řadě;
 • statistik o jednotlivých dílčích zkouškách ve členění podle typu školy, oboru a genderu.

Podzim 2019

Didaktické testy

Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se:

 • počtu přihlášených a konajících;
 • struktury žáků konajících didaktické testy podle typu termínu;
 • výsledků didaktických testů z českého jazyka a literatury, matematiky a anglického jazyka v časové řadě (čistá neúspěšnost, průměrný procentní skór).


Maturitní zkouška 2018

Jaro 2018

Didaktické testy

Ve zveřejněné prezentaci naleznete:

 • souhrnné údaje o úspěšnosti maturantů v didaktických testech v časové řadě;
 • porovnání úspěšnosti v didaktických testech a profilové zkoušce v časové řadě;
 • podíly volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě;
 • a údaje o výsledcích v českém jazyce, matematice a angličtině (čistá úspěšnost, procentní skór)  souhrnné výsledky a výsledky v rámci jednotlivých oborových skupin.

Dílčí zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků

Ve zveřejněné prezentaci naleznete údaje týkající se prvomaturantů v jarním zkušebním období a zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (angličtina, němčina, ruština):

 • počty přihlášených k jednotlivým dílčím zkouškám (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška);
 • čistá neúspěšnost, % skór a četnosti % skóru v dílčích zkouškách;
 • kombinace neúspěšnosti v dílčích zkouškách;
 • údaje ve členění podle typu školy, oboru a genderu.

Podzim 2018

Didaktické testy

Ve zveřejněné prezentaci naleznete údaje:

 • o počtech přihlášených a konajících;
 • o struktuře žáků konajících MZ podle typu termínu;
 • o výsledcích didaktických testů (čistá neúspěšnost, průměrný procentní skór).
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo