Jaro 2022

Souhrnné výsledky maturitní zkoušky v jarním zkušebním období

Ve statistické zprávě naleznete informace a údaje v časové řadě týkající se:

 • přehledu změn společné části maturitní zkoušky a didaktických testů od roku 2013;
 • přihlášených a konajících maturantů ve společné části;
 • neúčasti a čisté neúspěšnosti žáků ve společné části podle typu termínu, typu školy, oborových skupin či genderu;
 • výsledků žáků v povinné zkoušce z českého jazyka a literatury (čistá neúspěšnost, % skór ad.) podle typu školy, oboru či genderu;
 • podílu volby předmětů druhé povinné zkoušky společné části v časové řadě;
 • výsledků žáků (čistá neúspěšnost, % skór ad.) u druhé povinné zkoušky společné části (matematika a cizí jazyk) podle typu školy, oboru nebo genderu.

Přihlašování k maturitní zkoušce

Analytická zpráva obsahuje statistické údaje o:

 • struktuře maturitní populace v kontextu populace 19letých v časové řadě;
 • trendech v počtech a struktuře škol s maturitními obory vzdělání;
 • struktuře maturitní populace podle termínů konání MZ, typů škol, oborových skupin, forem vzdělávání, pohlaví a krajů;
 • počtech přihlášených žáků ke společné a profilové části a volbě 2. povinné zkoušky (matematika, anglický, německý a ruský jazyk) v časové řadě;
 • žácích přihlášených k nepovinné zkoušce matematika rozšiřující.

Jaro 2021

Souhrnné výsledky maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a po mimořádném zkušebním období 

V analytické zprávě naleznete statistické údaje o výsledcích maturitní zkoušky v řádném jarním zkušební období (řádném jarním termínu ve dnech od 24. do 26. května 2021) a po mimořádném jarním zkušebním období (mimořádném termínu ve dnech od 7. do 9. července 2021) v podobě:

 • hrubé neúspěšnosti;
 • čisté neúspěšnosti podle typu termínu, pohlaví žáků, typu školy a oborů vzdělání;
 • neúčasti žáků u zkoušek;
 • oborové struktury prvomaturantů konajících didaktický test z českého jazyka a literatury a jejich výsledků vyjádřených prostřednictvím čisté neúspěšnosti a % skóru (v dělení podle pohlaví žáků, typu školy a oborů vzdělání);
 • podílu volby předmětu v rámci 2. povinné zkoušky společné části v dělení podle pohlaví a typu školy;
 • oborové struktury prvomaturantů konajících didaktický test z matematiky a jejich výsledků vyjádřených prostřednictvím čisté neúspěšnosti a % skóru (v dělení podle pohlaví žáků, typu školy a oborů vzdělání);
 • oborové struktury prvomaturantů konajících didaktický test z jednotlivých cizích jazyků a jejich výsledků vyjádřených prostřednictvím čisté neúspěšnosti a % skóru (v dělení podle pohlaví žáků, typu školy a oborů vzdělání).

Přihlašování k maturitní zkoušce

Analýza obsahuje statistické údaje o:

 • struktuře maturitní populace v kontextu populace 19letých v časové řadě;
 • trendech v počtech a struktuře škol s maturitními obory vzdělání;
 • struktuře maturitní populace podle termínů konání MZ, typů škol, oborových skupin, forem vzdělávání, pohlaví a krajů;
 • počtech přihlášených žáků ke společné a profilové části a volbě 2. povinné zkoušky (matematika, anglický, německý a ruský jazyk) v časové řadě;
 • žácích přihlášených k nepovinné zkoušce matematika rozšiřující.

Jaro 2020

Souhrnné výsledky maturitní zkoušky v jarním zkušebním období

Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se:

 • počtu přihlášených žáků k maturitní zkoušce a k jednotlivým zkouškám v časové řadě;
 • podílu volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě;
 • hrubé a čisté neúspěšnosti a % skóru u jednotlivých zkoušek v časové řadě;
 • výsledků ve společné a profilové části a v rámci jednotlivých zkoušek společné části ve členění podle typu školy, oboru a genderu.

Pozn. Podmínky pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020 byly nestandardní – žáci posledních ročníků, kteří se přihlásili ke zkoušce, nemohli být hodnoceni na konci druhého pololetí stupněm „neuspěl“ nebo "nehodnocen" – k maturitě tedy měli možnost jít všichni žáci posledních ročníků. Zároveň došlo ke změně v rámci komplexních zkoušek společné části z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka – zkoušky se skládaly pouze z didaktického testu a ústní zkoušky (žáci nekonali dílčí zkoušku formou písemné práce). Při interpretaci výsledků zkoušek je proto nutné vzít v úvahu, že tyto skutečnosti ovlivnily jak samotné výsledky zkoušek, tak jejich srovnatelnost v čase.

Přihlašování k maturitní zkoušce

Analýza obsahuje statistické údaje o:

 • struktuře maturitní populace v kontextu populace 19letých v časové řadě;
 • trendech v počtech a struktuře škol s maturitními obory vzdělání;
 • struktuře maturitní populace podle termínů konání MZ, typů škol, oborových skupin, forem vzdělávání, pohlaví a krajů;
 • počtech přihlášených žáků ke společné a profilové části a volbě 2. povinné zkoušky (matematika, anglický, německý a ruský jazyk) v časové řadě;
 • přihlášených žácích k nepovinné zkoušce Matematika+.

Jaro 2019

Souhrnné výsledky maturitní zkoušky v jarním zkušebním období

Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se:

 • počtu přihlášených žáků k maturitní zkoušce a k jednotlivým zkouškám v časové řadě;
 • podílu volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě;
 • hrubé a čisté neúspěšnosti a % skóru u jednotlivých zkoušek v časové řadě;
 • statistik o částech MZ a jednotlivých zkouškách ve členění podle typu školy, oboru a genderu.

Přihlašování k maturitní zkoušce

Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se:

 • struktury maturitní populace v kontextu populace 19letých;
 • struktury maturitní populace;
 • přihlášených ke zkouškám společné části MZ podle:
     – volby 2. povinné zkoušky – matematika;
     – volby 2. povinné zkoušky – angličtina;
     – volby 2. povinné zkoušky – němčina;
     – volby 2. povinné zkoušky – ruština;
 • přihlášených ke zkoušce Matematika+.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.