Jaro 2020

Přihlašování k maturitní zkoušce

Analýza obsahuje statistické údaje o:

 • struktuře maturitní populace v kontextu populace 19letých v časové řadě;
 • trendech v počtech a struktuře škol s maturitními obory vzdělání;
 • struktuře maturitní populace podle termínů konání MZ, typů škol, oborových skupin, forem vzdělávání, pohlaví a krajů;
 • počtech přihlášených žáků ke společné a profilové části a volbě 2. povinné zkoušky (matematika, anglický, německý a ruský jazyk) v časové řadě;
 • přihlášených žácích k nepovinné zkoušce Matematika+.

Jaro 2019

Souhrnné výsledky maturitní zkoušky v jarním zkušebním období

Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se:

 • počtu přihlášených žáků k maturitní zkoušce a jednotlivým zkouškám v časové řadě;
 • podílu volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě;
 • hrubé a čisté neúspěšnosti a % skóru u jednotlivých zkoušek v časové řadě;
 • statistik o částech MZ a jednotlivých zkouškách ve členění podle typu školy, oboru a genderu.

Přihlašování k maturitní zkoušce

Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se:

 • struktury maturitní populace v kontextu populace 19letých;
 • struktury maturitní populace;
 • přihlášených ke zkouškám společné části MZ podle:
     – volby 2. povinné zkoušky – matematika;
     – volby 2. povinné zkoušky – angličtina;
     – volby 2. povinné zkoušky – němčina;
     – volby 2. povinné zkoušky – ruština;
 • přihlášených ke zkoušce Matematika+.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo