Položková data jednotné přijímací zkoušky jsou prezentována v rámci Výsledkového portálu. V jednotlivých souborech naleznete anonymizovaná data výsledků didaktických testů a položková data.

Pro didaktické testy jsou zveřejňována data ve struktuře údajů o četnosti volby jednotlivých alternativ uzavřených úloh a četnosti bodových zisků v otevřených úlohách. Data jsou zveřejněna ve formátu xlsx. Data jsou zveřejňována za žáky, kteří konali zkoušku v 1. a 2. řádném a náhradním termínu.

Poznámka: Pro zobrazení dat jednotné příjímací zkoušky je nutné vybrat v roletce "Projekt" položku "Jednotná příjímací zkouška".

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo