Jednotná přijímací zkouška 2020

V analýze například naleznete statistické údaje týkající se:

  • podílu žáků hlásících se do čtyřletých, šestiletých a osmiletých oborů na počtu žáků v příslušných ročnících základní školy;
  • absolutního počtu přihlášených a konajících v dělení podle typu oboru, typu školy nebo kraje cílové školy;
  • výsledků uchazečů v testech z matematiky a z českého jazyka a literatury v dělení na čtyřleté obory vzdělání a víceletá gymnázia v časovém srovnání;
  • výsledků uchazečů v dělení podle typu školy nebo skupin oborů (v případě čtyřletých oborů), kraje cílové školy či zřizovatele školy.

Jednotná přijímací zkouška 2019

Jednotná přijímací zkouška 2018

Jednotná přijímací zkouška 2017

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo