Jednotná přijímací zkouška 2023

Analytická zpráva obsahuje:

 • Podmínky konání JPZ
 • Uchazeči v kontextu populace žáků 5., 7. a 9. ročníků ZŠ
 • 4leté obory přihlášky + výsledky
 • 6letá gymnázia přihlášky + výsledky
 • 8letá gymnázia přihlášky + výsledky
 • Zařazení kmenových oborů vzdělání do skupin oborů

Jednotná přijímací zkouška 2022

Analytická zpráva obsahuje statistické údaje týkající se:

 • podílu žáků hlásících se do čtyřletých oborů a na víceletá gymnázia na počtu žáků v příslušných ročnících základní školy v časové řadě v dělení podle typu školy a kraje;
 • absolutního počtu přihlášených a konajících uchazečů v dělení podle typu školy, oborových skupin a kraje školy;
 • struktury přihlášených uchazečů konajících jednotnou přijímací zkoušku v rámci čtyřletých oborů v dělení podle typu školy, oborových skupin a kraje;
 • výsledků uchazečů v testech z matematiky a z českého jazyka a literatury v dělení na čtyřleté obory vzdělání a víceletá gymnázia v časovém srovnání a v dělení podle kraje cílové a výchozí školy a typu školy;
 • počtu uchazečů přihlášených podle zákona Lex Ukrajina.

Jednotná přijímací zkouška 2021

Analytická zpráva obsahuje statistické údaje týkající se:

 • počtu škol se čtyřletými obory a obory nástavbového studia, které se účastnily jednotné přijímací zkoušky v dělení podle typu školy, oborových skupin a jednotlivých krajů;
 • počtu víceletých gymnázií v krajích;
 • absolutního počtu přihlášených a konajících uchazečů v dělení podle typu školy, oborových skupin a kraje školy;
 • podílu žáků hlásících se do čtyřletých oborů (konajících jednotnou přijímací zkoušku) a víceletých gymnázií na počtu žáků v příslušných ročnících základní školy;
 • struktury přihlášených uchazečů konajících jednotnou přijímací zkoušku v rámci čtyřletých oborů v dělení podle typu školy, oborových skupin a kraje;
 • výsledků uchazečů v testech z matematiky a z českého jazyka a literatury v dělení na čtyřleté obory vzdělání a víceletá gymnázia v časovém srovnání a v dělení podle kraje cílové a výchozí školy, zřizovatele, typu školy, popř. skupiny oborů.

Jednotná přijímací zkouška 2020

V analýze například naleznete statistické údaje týkající se:

 • podílu žáků hlásících se do čtyřletých, šestiletých a osmiletých oborů na počtu žáků v příslušných ročnících základní školy;
 • absolutního počtu přihlášených a konajících v dělení podle typu oboru, typu školy nebo kraje cílové školy;
 • výsledků uchazečů v testech z matematiky a z českého jazyka a literatury v dělení na čtyřleté obory vzdělání a víceletá gymnázia v časovém srovnání;
 • výsledků uchazečů v dělení podle typu školy nebo skupin oborů (v případě čtyřletých oborů), kraje cílové školy či zřizovatele školy.

Jednotná přijímací zkouška 2019

Jednotná přijímací zkouška 2018

Jednotná přijímací zkouška 2017

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.