Jednotná přijímací zkouška 2020

V analýze naleznete údaje o:

  • počtech uchazečů hlásících se do čtyřletých oborů a nástavbových studií a na šestiletá a osmiletá gymnázia;
  • počtech a struktuře uchazečů hlásících se do čtyřletých oborů vzdělání v dělení podle oborů vzdělání, typu školy a krajské příslušnosti výchozí a cílové školy;
  • počtech a struktuře uchazečů hlásících se na šestiletá a osmiletá gymnázia v dělení podle krajské příslušnosti výchozí a cílové školy.

Jednotná přijímací zkouška 2019

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo