Data a analýzy

Analytická zpráva Centra se věnuje zejména souhrnným výsledkům testů jednotné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury ve školním roce 2020/2021.

Výsledky uchazečů konajících jednotnou přijímací zkoušku a další doprovodné statistické údaje jsou prezentovány zejména formou komentovaných grafů a tabulek.

Analytická zpráva obsahuje statistické údaje týkající se:

  • počtu škol se čtyřletými obory a obory nástavbového studia, které se účastnily jednotné přijímací zkoušky v dělení podle typu školy, oborových skupin a jednotlivých krajů;
  • počtu víceletých gymnázií v krajích;
  • absolutního počtu přihlášených a konajících uchazečů v dělení podle typu školy, oborových skupin a kraje školy;
  • podílu žáků hlásících se do čtyřletých oborů (konajících jednotnou přijímací zkoušku) a víceletých gymnázií na počtu žáků v příslušných ročnících základní školy;
  • struktury přihlášených uchazečů konajících jednotnou přijímací zkoušku v rámci čtyřletých oborů v dělení podle typu školy, oborových skupin a kraje;
  • výsledků uchazečů v testech z matematiky a z českého jazyka a literatury v dělení na čtyřleté obory vzdělání a víceletá gymnázia v časovém srovnání a v dělení podle kraje cílové a výchozí školy, zřizovatele, typu školy, popř. skupiny oborů.

Statistické zprávy obsahující výsledky jednotné přijímací zkoušky z předchozích let jsou k dispozici v sekci Analytické výstupy.

Signální výsledky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021

03.09.2021

Analytická zpráva obsahuje statistiky o výsledcích maturitní zkoušky v řádném jarním zkušební období (řádném jarním termínu ve dnech od 24. do 26. května 2021) a po mimořádném jarním zkušebním období (mimořádném termínu ve dnech od 7. do 9. července 2021).

... více

Signální výsledky jednotné přijímací zkoušky 2021

08.07.2021

Analytická zpráva Centra se věnuje zejména souhrnným výsledkům testů jednotné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury ve školním roce 2020/2021.

... více

Analytická zpráva o výsledcích didaktických testů v řádném termínu jarního zkušebního období 2021

25.06.2021

Centrum zpracovalo podrobnou analýzu výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky, které se konaly od 24. do 26. května 2021.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo