Data a analýzy

Statistické shrnutí obsahuje výsledky žáků z obou zkušebních období školního roku 2019/2020.

Centrum zveřejnilo analýzu výsledků maturitní zkoušky v roce 2020, v níž jsou shrnuty výsledky jarního a podzimního zkušebního období. V dokumentu naleznete nejrůznější statistiky v časové řadě, které ilustrují vývoj maturitní zkoušky od roku 2013 do současnosti. Součástí analýzy jsou například statistické přehledy vývoje maturitní populace od roku 2013 v dělení podle skupin oborů vzdělání, pohlaví, forem vzdělávání či typu přihlášeného termínu, ale také grafická znázornění dlouhodobých statistických trendů ve volbě zkušebních předmětů společné části či účasti u maturitní zkoušky.

Hlavní část analýzy je věnována celkovým výsledkům maturitní zkoušky v roce 2020, které jsou vyjádřeny zejména ukazateli hrubé a čisté neúspěšnosti. Součástí dokumentu jsou ale i výsledky v podrobnějším dělení na společnou a profilovou část zkoušky a jednotlivé zkušební předměty společné části. I v této části jsou všechna data uváděna v časových řadách, které umožňují základní porovnání s předchozími lety maturitní zkoušky, a v dělení na typy škol, skupiny oborů či pohlaví.

Analýza je k dispozici ke stažení ve formátu PDF v sekci Analytické výstupy maturitní zkoušky.

Souhrnná závěrečná zpráva z konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2020

07.01.2021

Centrum publikovalo závěrečnou zprávu, která vyhodnocuje realizaci jednotné přijímací zkoušky v nestandardních podmínkách školního roku 2019/2020.

... více

Pokusné ověřování zkoušky Matematika+ je u konce. Centrum publikovalo hodnotící zprávu za rok 2020

09.12.2020

Od školního roku 2020/2021 na Matematiku+ formálně a obsahově navazuje nepovinná zkouška společné části maturitní zkoušky matematika rozšiřující.

... více

Centrum zpracovalo výsledky maturitní zkoušky v roce 2020 do statistické analýzy

30.11.2020

Statistické shrnutí obsahuje výsledky žáků z obou zkušebních období školního roku 2019/2020.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo