Data a analýzy

Dokument obsahuje různé statistické pohledy na výsledky uchazečů v testech jednotné přijímací zkoušky 2020 do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

Centrum v analýze Jednotná přijímací zkouška 2020: signální výsledky zveřejnilo souhrnný přehled výsledků uchazečů v jednotné přijímací zkoušce v letošním školním roce. Zkouška se v souvislosti s uzavřením škol a zavedením mimořádných opatření konala pouze v jednom řádném (8. a 9. června 2020) a jednom náhradním termínu (23. června 2020). V rámci speciální právní úpravy byl uchazečům navýšen časový limit pro konání zkoušek, a to o 10 minut u testu z českého jazyka a literatury a o 15 minut u testu z matematiky.

V analýze například naleznete statistické údaje týkající se:

  • podílu žáků hlásících se do čtyřletých, šestiletých a osmiletých oborů na počtu žáků v příslušných ročnících základní školy;
  • absolutního počtu přihlášených a konajících v dělení podle typu oboru, typu školy nebo kraje cílové školy; 
  • výsledků uchazečů v testech z matematiky a z českého jazyka a literatury v dělení na čtyřleté obory vzdělání a víceletá gymnázia v časovém srovnání;
  • výsledků uchazečů v dělení podle typu školy nebo skupin oborů (v případě čtyřletých oborů), kraje cílové školy či zřizovatele školy.

Analýza je k dispozici ke stažení ve formátu PDF v části Jednotná přijímací zkouška v sekci Analytické výstupy / Souhrnné údaje.

Analýza výsledků didaktických testů v podzimním zkušebním období

18.09.2020

Centrum publikovalo statistickou analýzu účasti a výsledků žáků u didaktických testů společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2020.

... více

Centrum zveřejnilo analýzu výsledků částí maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020

31.08.2020

Analýza shrnuje výsledky žáků z jarního zkušebního období jak na úrovni společné a profilové části maturitní zkoušky, tak na úrovni jednotlivých zkušebních předmětů společné části.

... více

Analýza výsledků ústních zkoušek v jarním zkušebním období

28.07.2020

Centrum zveřejnilo statistickou analýzu výsledků ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo