Data a analýzy

Od školního roku 2020/2021 na Matematiku+ formálně a obsahově navazuje nepovinná zkouška společné části maturitní zkoušky matematika rozšiřující.

I v posledním roce pokusného ověřování zkoušky Matematika+ Centrum úspěšně navázalo na předchozích 6 let realizace této nepovinné výběrové zkoušky. K didaktickému testu z Matematiky+ se ve školním roce 2019/2020 přihlásilo celkem 3 419 maturantů, z nichž 2 663 zkoušku konalo.

Hodnotící zpráva shrnuje základní informace o zkoušce z pohledu vymezení obsahu zkoušky či jejího samotného organizačního zajištění. Nedílnou součástí hodnotící zprávy je také analytická část, která obsahuje podrobný rozbor zájmu o zkoušku a samotných výsledků včetně komentářů k jednotlivým úlohám a výstupů z položkové analýzy.

Rok 2020 byl posledním rokem pokusného ověřování, jehož cílem bylo připravit kvalitní výběrovou zkoušku ze středoškolského učiva matematiky. Od školního roku 2020/2021 na Matematiku+ plynule naváže zkouška matematika rozšiřující, kterou si mohou maturanti přihlásit jako nepovinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky.

Souhrnná závěrečná zpráva z konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2020

07.01.2021

Centrum publikovalo závěrečnou zprávu, která vyhodnocuje realizaci jednotné přijímací zkoušky v nestandardních podmínkách školního roku 2019/2020.

... více

Pokusné ověřování zkoušky Matematika+ je u konce. Centrum publikovalo hodnotící zprávu za rok 2020

09.12.2020

Od školního roku 2020/2021 na Matematiku+ formálně a obsahově navazuje nepovinná zkouška společné části maturitní zkoušky matematika rozšiřující.

... více

Centrum zpracovalo výsledky maturitní zkoušky v roce 2020 do statistické analýzy

30.11.2020

Statistické shrnutí obsahuje výsledky žáků z obou zkušebních období školního roku 2019/2020.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo