Data a analýzy

Centrum zpracovalo podrobnou analýzu výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky, které se konaly od 24. do 26. května 2021.

Výsledky povinných zkoušek společné části jsou prezentovány zejména formou komentovaných grafů a tabulek. V analýze jsou kromě jiného k dispozici statistiky o celkovém počtu přihlášených a konajících žáků či podílu volby předmětů druhé povinné zkoušky společné části v časové řadě od roku 2013, hlavní část zprávy tvoří komentované výsledky žáků (čistá neúspěšnost, % skór aj.) za celou společnou část a jednotlivé zkušební předměty v dělení podle typu termínu, typu školy, oborových skupin či pohlaví žáků.

Přílohou statistické zprávy je přehledová tabulka (ve formátu XLSX) s výsledky prvomaturantů v didaktických testech společné části v letech 2013–2021 v dělení podle typu termínů konání, skupin oborů vzdělání a pohlaví.

Další analytické zprávy s výsledky maturitní zkoušky z předchozích let jsou k dispozici v sekci Analytické výstupy.

Signální výsledky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021

03.09.2021

Analytická zpráva obsahuje statistiky o výsledcích maturitní zkoušky v řádném jarním zkušební období (řádném jarním termínu ve dnech od 24. do 26. května 2021) a po mimořádném jarním zkušebním období (mimořádném termínu ve dnech od 7. do 9. července 2021).

... více

Signální výsledky jednotné přijímací zkoušky 2021

08.07.2021

Analytická zpráva Centra se věnuje zejména souhrnným výsledkům testů jednotné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury ve školním roce 2020/2021.

... více

Analytická zpráva o výsledcích didaktických testů v řádném termínu jarního zkušebního období 2021

25.06.2021

Centrum zpracovalo podrobnou analýzu výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky, které se konaly od 24. do 26. května 2021.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo