Data a analýzy

Centrum v analýze Přihlášky k maturitní zkoušce 2020 publikovalo údaje o struktuře maturitní populace, vývoji v počtu a struktuře škol s maturitními obory vzdělání a další přehledy týkající se přihlášených žáků k jednotlivým částem maturitní zkoušky a zkušebním předmětům společné části.

Zveřejněná analýza obsahuje podrobné statistické údaje o struktuře maturitní populace v kontextu populace 19letých a struktuře maturitní populace podle termínů konání MZ, typů škol, oborových skupin, forem vzdělávání, pohlaví a krajů. Dále v publikaci naleznete například přehled o počtu a struktuře škol s maturitními obory vzdělání v České republice. V analýze jsou zahrnuty také údaje o počtu přihlášených žáků ke společné  a profilové části maturitní zkoušky, volbě 2. povinné zkoušky (matematika, anglický, německý a ruský jazyk) a přihlašování k nepovinné zkoušce Matematika+.

Tuto analýzu i další statistické přehledy z předchozích zkušebních období maturitní zkoušky naleznete v sekci Analytické výstupy na data.cermat.cz.

Souhrnná závěrečná zpráva z konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2020

07.01.2021

Centrum publikovalo závěrečnou zprávu, která vyhodnocuje realizaci jednotné přijímací zkoušky v nestandardních podmínkách školního roku 2019/2020.

... více

Pokusné ověřování zkoušky Matematika+ je u konce. Centrum publikovalo hodnotící zprávu za rok 2020

09.12.2020

Od školního roku 2020/2021 na Matematiku+ formálně a obsahově navazuje nepovinná zkouška společné části maturitní zkoušky matematika rozšiřující.

... více

Centrum zpracovalo výsledky maturitní zkoušky v roce 2020 do statistické analýzy

30.11.2020

Statistické shrnutí obsahuje výsledky žáků z obou zkušebních období školního roku 2019/2020.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo